DODATKOWE PRZYKŁADY

Wszystkie linki działają w przeglądarce CHROME z rozrzerzeniem LOFI Robot ScratchX

https://chrome.google.com/webstore/detail/lofi-robot-scratchx/opdjdfckgbogbagnkbkpjgficbampcel?utm_source=chrome-ntp-icon

AUTOMATYCZNA LAMPA

Proste ćwiczenie wprowadzające warunek JEŚELI/WPRZECIWNYM RAZIE - IF/ELSE

Lampka (symbolizowana przez diodę LED) zapalająca się automatycznie gdy poziom światła mierzony przez czujnik natężenia światła spadnie poniżej zadanego poziomu.

Podłączenie modułów:

 • czujnik światła - INPUT1
 • dioda led - OUTPUT1

http://www.lofirobot.com/scratchx/?url=http://lofirobot.com/scratchx/examples/automatyczna_lampa.sbx#scratch

INSTRUMENT MUZYCZNY

Instrument muzyczny na kontrolowany przy pomocy czujnika światła.

Ćwiczenie - INSTRUMENT MUZYCZNY

Czujniki:

 • czujnik światła podłączony do INPUT1
 • potencjometr podłączony do INPUT3

Instrument muzyczny, którego barwa (rodzaj instrumentu) kontrolowana jest przy pomocy potencjometru natomiast wysokość dźwięku kontroluje czujnik światła.

Im więcej światła - tym wyższy dźwięk, im mniej światła (zasłaniamy czujnik ręką) tym dźwięk niższy.

http://www.lofirobot.com/scratchx/?url=http://lofirobot.com/scratchx/examples/instrument_swiatlo_potencjometr.sbx#scratch

CZUJNIK WILGOTNOŚCI GLEBY

Czujnik i układa sygnalizujący czy należy podlać kwiatek doniczkowy.

Zadania:

 • samodzielne skonstruowanie czujnika - z modułu PRZYCISK, kabli krokodylków i dwóch dużych gwoździ - gwoździe wbijamy w zięmię w doniczce - czujnik działa mierząc przewodność elektryczną gleby pomiędzy gwoździami

 • kalibracja - odczytujemy wartość z czujnika, na podstawie testowych pomiarów ustalamy wartości graniczne - mierzymy i notujemy wskazania czujnika gdy ziemia jest sucha i po podlaniu kwiatka

 • programujemy wizualizację pomiarów w SCRATCHU - wskaźnik pokazujący wartości na osi SUCHO-MOKRO, oraz wizualny obraz "samopoczucia kwiatka" sucho - kwiatek smutny, mokro - kwiatek wesoły

 • programujemy wizualizację pomiarów przy pomocy elektronicznych modułów - odczyt z czujnika pokazany na mierniku napięcia, miganie diody przy odczycie SUCHO, pikanie buzzera przy odczycie BARDZO SUCHO

WERSJA ZAAWANSOWANA

 • zaprogramowanie samodzielnego urządzenia działającego bez podłączenia do komputera - zaprogramowanie i wgranie kodu na Arduino
 • owówienie procesu projektowego dla urządzenia elektronicznego
  • zdefiniowanie problemu
  • testy i przykładowe pomiary
  • wykonanie pierwszego prototypu - SCRATCH
  • wykonanie samodzielnie działającego prototypu - ARDUINO
  • omówienie - co można usprawnić aby urządzenie mogło być seryknie produkowane - wykonanie czujnika, obudowa, wykorzystanie samodzielnego modułu Arduino bez płytki LOFI Brain

GRA ARKANOID

Zaprogramowanie gry polegającej na odbijaniu piłki na ekranie przy pomocy ruchomej paletki, sterowanej przy pomocy czujnika (odległości, światła lub potencjometru)

https://www.youtube.com/watch?v=CS5y9CEUl2g

ALARM PRZECIWWŁAMANOWY

Stworzenie czujnika zwarciowego sygnalizującego np. otwarcie drzwi (dwie elektrody/blaszki np. z folii aluminiowej + moduł przycisk + kable krokodylki)

W momencie otworzenia drzwi alarm się włącza - generując miganie diody i piszczenie buzzera

Ćwiczenie można wykonać w zarówno w Scratchu jak i w formie samodzielnego urządzenia (wgrany kod na Arduino)

PRZYCISK ZE WSZYSTKIEGO

results matching ""

  No results matching ""