Założenia kursu LOFI Robot

1. Praca w grupie

Uczniowie pracują w 2-3 osobowych grupach, wspólnie organizując swoją pracę i zarządzając zestawem do budowania robotów powierzonym im na cały czas trwania kursu.

Realizowane przez nas pilotażowe lekcje w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej odbywały się w ramach regularnych zajęć lekcyjnych obejmujących informatykę i godziny techniczne. Jeśli tylko jest to możliwe zachęcamy do pracy z całymi klasami. Realizacja lekcji z robotyki w formie zajęć dodatkowych prowadzi zazwyczaj do dość stereotypowego formowania grupy złożonej głównie z chłopców.

Podczas zajęć wielokrotnie zaskakiwał nas entuzjazm (bo w umiejętności nigdy nie wątpiliśmy!) jaki względem budowania robotów okazywały dziewczynki, często dość sceptyczne na początku pewnie nie zapisałyby się na zajęcia dodatkowe.

Praca z całą klasą prowadzi również do bardziej naturalnego formowania się grup. Uczniowie, którzy mają niechęć do przedmiotów technicznych w grupie mogą odnaleźć się jako "ci od dizajnu" albo liderzy organizujący pracę zespołu. Udowadnianie, że w projektach technicznych często te nie-techniczne aspekty są równie istotne jest jednym z bardzo istotnych założeń naszego LOFI kursu.

2. Podejście projektowe

Każda grupa otrzymuje zestaw EDUBOX na cały czas trwania kursu. Członkowie grupy podpisują się na plakietce umieszczonej na przedniej ściance pudełka i wspólnie zbierają odznaki, które gromadzą na tylnej ściance pudełka.

W trakcie trwania kursu każda grupa stopniowo rozwija jednego robota, stoponiowo go rozwijając, dodając nowe funkcje oraz personalizując. Dzięki długotrwałej pracy nad jednym robotem, uczniowie mają czas, żeby się z nim "zżyć", często nadają mu imię, dodają wedele swojego uznania małe ozdobne elementy, co bardzo pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w zajęcia i pomaga zachować ciągłość kursu.

W trakcie trwania kursu każda grupa nabieżąco dokumentuje postępy swojej pracy aby na zakończenie cyklu zajęć przygotować prezentację podsumowującą zrealizowany przez nich projekt.

3. Grywalizacja

Aby stymulować pracę uczniów i zapewnić nauczycielowi narzędzia do pobudzania ich entuzjazmu wprowadziliśmy elementy grywalizacji do procesu nauczania.

Odznaki

W trakcie trwania kursu uczniowie kończąc kolejne działy nagradzani są odznakami, nawiązującymi do harcerskiego systemu odznak związanych ze zdobyciem konkretnych praktycznych umiejętności.

Zadania na czas

Część zadań, szczególnie tych związanych z konstruowaniem robotów, może być długotrwała i uczniowie często mają tendencję do przeciągania ich w czasie. Aby usprawnić ten proces proponujemy określanie konkretnych ram czasowych, w trakcie których zadania powinny zostać wykonane. Aby wzmocnić ten proces przygotowaliśmy specjalny stoper, przy pomocy którego nauczyciel może wyświetlić na ekranie wizualizację upływającego czasu.

4. Dobra zabawa

Pragniemy aby jedną z idei, którą uczniowie będą mogli wynieść z zajęć z LOFI Robotami była świadomość, że umiejętnośći techniczne, poza swoim pragmatycznym wymiarem, mogą być również narzędziem osobistej ekspresji i kreatywności. Umiejętność programowania, jakkolwiek bardzo pragmatyczna i ceniona na rynku pracy, nie musi być jednoznacznie związana z zawodem programisty, chcemy pokazać, że czasem może być ona równie przydatna dla przyszłego muzyka, malarza, lekarza a nawet poety!

Przy tworzeniu naszych zestawów i planów zajęćstaramy się przede wszystkim aby były one ciekawe i pobudzające naturalny entuzjazm uczniów. Mamy "z górki" bo hasło "budowanie robotów" samo w sobie jest już atrakcyjne dla większości dzieci, tym bardziej jednak zależy nam na rozbudzaniu tego początkowego zapał poprzez pokazywanie, że tworzenie technologii może być świetną zabawą.

results matching ""

    No results matching ""